• za lakše praćenje službenog puta
    za lakše praćenje službenog puta

    PUTNI NALOZI

    Rešenje je namenjeno za jednog do nekoliko stotina korisnika.

Putni nalozi

Image

Namena

Jednostavno i pregledno rešenje za beleženje službenih putovanja i ostalih troškova koji idu uz njih.

Kilometraža, putarine, parkiranje, gorivo, dnevnice i prenoćišta, sve je pokriveno.

Možete sačuvati najčešće relacije, pristupom do Google mapa, što ukazuje na dužinu puta, i na kraju kada završite sa svim računima automatski ih prenesete u knjigovodstvenu evidenciju (u vezi sa PRO.4 Finansije).

Upotreba

Aplikacija omogućava beleženje službenih putovanja, uz evidenciju ostalih putnih troškova kao što su kilometraža, putarine, parkiranje, gorivo, dnevnice i prenoćišta.

Možete sačuvati najčešće relacije, pristup do Google mapa.

U vezi sa PRO.4 Finansije je automatski prenos u knjigovodstvenu evidenciju.

Mogući su takođe razni ispisi: po radnicima, troškovima, valutama, itd.

Dodatne informacije

Ljiljana Janjetović

Marketing menadžer
tel: 011/319 00 99
E-mail: ljiljana.janjetovic@pro-bit.biz

INFORMACIJE O MODULU PUTNI NALOZI

Želite više informacija? Pošaljite nam e-mail i odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem vremenu!

PRO-BIT BEOGRAD D.O.O.

Klare Cetkin br. 14/35b,

11070 Novi Beograd

phone logo green +381 (11) 319 00 99
mail logo green  info@pro-bit.biz
WWW 1   www.pro-bit.biz/rs

Podrška

phone logo green  +381 (11) 319 00 99
+381 (11) 319 01 38
mail logo green  podrska@pro-bit.biz
WWW 1          www.pro-bit.biz/podrska
© Copyright 2019 Telmont Montenegro . All Rights Reserved Telmont Montenegro Telmont Montenegro