• alat za definisanje strategije
  alat za definisanje strategije

  KPI ANALIZA

KPI analiza

Image

Namena

KPI (Key Performance Indicators) – Ključni indikatori poslovanja.

Modul Pro.4 KPI je namenjen praćenju ostvarenja poslovnih ciljeva preduzeća na dva nivoa:

 • Dugoročna KPI analiza na bazi strateških ciljeva,
 • Kratkoročna KPI analiza na bazi operativnih ciljeva iz poslovnih ERP podataka.

Modul Pro.4 KPI se sastoji iz sledećih delova:

Postavljanje pravila igre

 • Definisanje biznis plana i perspektiva sa kojih se biznis plan prati
 • Definisanje zadataka i indikatora sa merljivim ciljevima kojim se prati ostvarenje tih zadataka
 • Razrada inicijativa koje preduzimamo da bi ostvarili zadatke

Planiranje vremena

 • Okvir za definisanje vremenskih i finansijskih kapaciteta koji su raspoloživi za sprovođenje strategije

Merenje ostvarenja

 • Praćenje utroška vremena i novca po definisanim inicijativama
 • Intuitivan dashboard sa kojim lako možete napraviti uvid stanje preduzeća.

Upotreba

Početna tačka svakog procesa izrade strategije je definisanje:

 • Perspektiva kroz koje se sagledava svaka tema,
 • Zadataka i KPI-ova preko kojih se postavljeni zadaci mere,
 • Inicijativa koje treba preuzeti da bi se ciljevi ostvarili.

Pored poređenja ostvarenja postavljenih KPI-ova modul sadrži i analizu:

 • Vremenske komponente koja se ogleda u analizi utrošenih sati na dogovorenim inicijativama,
 • Finansijske komponente koja se ogleda u praćenju realizacije postavljenog budžeta za inicijative koje to zahtevaju,
 • Intuitivni dashboard omogućava uočavanje odstupanja od projektovanih performansi kao i otkrivanje uzroka za takve rezultate.

Linkovi na graficima omogućavaju dubinsku analizu sve do konkretnog posla vezanog za svakog zaposlenog.

Koristi primene

 • Fokus na najbolje mogućnosti
 • Osnova za nagrađivanje
 • Okvir za stateško razmišljanje
 • Komuniciranje strategije kroz firmu
 • Izbalansiran rast
 • Razdvajanje vlasništva od upravljanja

Dodatne informacije

Ljiljana Janjetović
Marketing menadžer
tel: 011/319 00 99
E-mail: ljiljana.janjetovic@pro-bit.biz

KONTAKT FORMA ZA ONLINE PREZENTACIJU

Želite više informacija? Pošaljite nam e-Poštu i odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem vremenu!

PRO-BIT BEOGRAD D.O.O.

Klare Cetkin br. 14/35b,

11070 Novi Beograd

phone logo green +381 (11) 319 00 99
mail logo green  info@pro-bit.biz
WWW 1   www.pro-bit.biz/rs

Podrška

phone logo green  +381 (11) 319 00 99
+381 (11) 319 01 38
mail logo green  podrska@pro-bit.biz
WWW 1          www.pro-bit.biz/podrska
© Copyright 2019 Telmont Montenegro . All Rights Reserved Telmont Montenegro Telmont Montenegro