• za efikasno upravljanje projektima
    za efikasno upravljanje projektima
    IPODRŠKA

    Fleksibilno rešenje, kreirano za praktičnu implementaciju Kanban metodologije.

iPodrška

Image

Namena

Vizuelno predstavite vaše procese, efikasnije sarađujte jedni sa drugima i prepoznajte mogućnost za unapređenje procesa.

PRO.4 iPodrška vam pruža pregled odgovarajućih statusa i aktivnosti na projektima. PRO.4 iPodrška obezbeđuje dodirnu tačku, koja članovima tima pomaže da ostanu u međusobnom kontaktu i na tekućem događaju znaju šta se dešava bez obzira da li se nalaze u istom prostoru ili na različitim geografskih lokacijama.

Smanjuje mogućnost nesporazuma, neželjenih propusta važnih informacija, i zastoja na izvršenju zadataka sa postojećim mogućnostima favorizovanja timskog rada i saradnje, koji omogućava jednostavno komentarisanje, prilaganje dokumenata, obaveštenje o problemu ili menja status naloga.

Upotreba

U PRO.4 iPodrška su nalozi vizuelno predstavljeni kao kanban kartice.

Dodajte predstojeće zadatke po redu i odredite prioritete po njihovoj važnosti.

Korišćenjem radnog procesa i kalendarskog pregleda uvek možete videti, koji zadaci se trenutno rade, ko šta radi i kada je potrebno nešto uraditi.

Vizuelni prikaz poslova i zadataka omogućava vašem timu razumevanje aktivnosti i statusa projekta.

Dodatne informacije

Ljiljana Janjetović

Marketing menadžer
tel: 011/319 00 99
E-mail: ljiljana.janjetovic@pro-bit.biz

INFORMACIJE O MODULU IPODRŠKA

Želite više informacija? Pošaljite nam e-mail i odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem vremenu!

PRO-BIT BEOGRAD D.O.O.

Klare Cetkin br. 14/35b,

11070 Novi Beograd

phone logo green +381 (11) 319 00 99
mail logo green  info@pro-bit.biz
WWW 1   www.pro-bit.biz/rs

Podrška

phone logo green  +381 (11) 319 00 99
+381 (11) 319 01 38
mail logo green  podrska@pro-bit.biz
WWW 1          www.pro-bit.biz/podrska
© Copyright 2019 Telmont Montenegro . All Rights Reserved Telmont Montenegro Telmont Montenegro