• za optimalan obračun plata i drugih naknada
    za optimalan obračun plata i drugih naknada

    PLATE

Plate

Image

Namena

Program Pro.4 PLATE pokriva problematiku obračuna zarada i drugih primanja iz radnog odnosa (autorski honorari, oporezive naknade, ugovori o radu,…), kao i prihode fizičkih lica iz ostalih odnosa.

Aplikacija može da radi kao samostalan modul ili povezana sa modulom HRM, koji pruža podatke radnika za obračun.

Upotreba

Program Pro.4 PLATE deluje po principu vrste isplate.

Za jednu godinu tako nastane 12 vrsta isplata za zarade i po potrebi druge vrste plaćanja.

Za svaku isplatu su posebni podaci o radnicima, što znači, da obezbeđuje istoriju podataka(u primeru napredovanja zaposlenih kao i druge promene matičnih podataka).

Таkođe je moguće voditi različite grupe ljudi u vezi sa isplatama a koje su međusobno potpuno nezavisne.

U aplikaciji plata imamo sledeće grupe: stalno zaposleni; radnici preko javnih službi i spoljnji saradnici (redovan rad, autorski ugovori, isplata zakupa,...).

Dodatne informacije

Ljiljana Janjetović
Marketing menadžer
tel: 011/319 00 99
E-mail: ljiljana.janjetovic@pro-bit.biz

INFORMACIJE O MODULU PLATE

Želite više informacija? Pošaljite nam e-mail i odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem vremenu!

PRO-BIT BEOGRAD D.O.O.

Klare Cetkin br. 14/35b,

11070 Novi Beograd

phone logo green +381 (11) 319 00 99
mail logo green  info@pro-bit.biz
WWW 1   www.pro-bit.biz/rs

Podrška

phone logo green  +381 (11) 319 00 99
+381 (11) 319 01 38
mail logo green  podrska@pro-bit.biz
WWW 1          www.pro-bit.biz/podrska
© Copyright 2019 Telmont Montenegro . All Rights Reserved Telmont Montenegro Telmont Montenegro