MANUFACTURING

BENEFITS

NATANČNO VODENJE IN SPREMLJANJE ZALOG

Vsakemu artiklu lahko vnesemo minimalno, signalno, maksimalno in optimalno količino zalog. Te program upošteva pri avtomatskem generiranju naročil dobaviteljem in raznih poslovnih analizah.

UČINKOVITO NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE

Program omogoča sestavljanje podrobnih proizvodnih normativov, avtomatsko kreiranje delovnih nalogov, pregled zalog materialov, polizdelkov in izdelkov, pregled porabljenih ur, izračun lastne cene izdelkov, terminiranje in izpis raznih analiz.

PREGLEDEN UPORABNIŠKI VMESNIK

Celoten sistem je zasnovan na sodobnem grafičnem vmesniku, ki uporabniku omogoča enostavno in intuitivno delo s programom. Vse spremembe, ki jih vnese uporabnik so takoj vidne ostalim uporabnikom, kar omogoča hiter in nemoten pretok informacij pri vsakdanjem poslovanju.

KOPIRANJE ŽE OBSTOJEČIH DOKUMENTOV

Že ustvarjene podatke iz dokumenta lahko hitro skopiramo v nov dokument s svojo šifro. S tem nam ni potrebno vedno znova vnašati podobnih dokumentov, ampak skopiranega samo ustrezno prilagodimo. Novega partnerja ali artikel lahko v dodamo v šifrant neposredno iz dokumenta.

SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE IZJAV

Standardne izjave, ki se nahajajo na dokumentih enkrat vnesemo v šifrant izjav (izjave na domačih in tujih fakturah, dobropisih, bremepisih, predračunih in ostale splošne izjave), nato pa jih na dokumente dodajamo z enostavnim izborom iz šifranta neposredno iz okna dokumenta.

POPOLNA IN SPROTNA PODPORA STRANKAM

V primeru kakršnihkoli težav pri uporabi programa vam je vedno na voljo pomoč naših serviserjev. V program je vdelana tudi on-line pomoč do katere dostopamo hitro in enostavno s pritiskom tipke F1 na oknu kjer pomoč potrebujemo. V aplikacijo je vgrajena možnost prenosa najnovejših navodil z interneta.

NADGRADNJA KANBANA

Principe iz Kanbana smo nadgradili z opcijo časovnega planiranja projektov glede na časovni okvir projekta in obsega del za posamezne naloge znotraj projekta. Dodali smo komponento za poročanje o opravljenem delu na posameznih nalogah, kar je osnova za fakturiranje in obračun stroškov. Osnovni pogled Kanban table smo nadgradili še s koledarskim in Gantt pregledom nalog.

IZBOLJŠANA OBVEŠČENOST VPLETENIH DELEŽNIKOV

Deležnikom omogočite pravilno raven vidnosti in dostopa tudi takrat, kadar se vaš projekt razteza čez več projektnih ekip ali Kanban tabel. Povezovanje delovnih nalog vam omogoča delegiranje nalog med ekipami ali razdelitev nalog na nove table.

IZMERITE VAŠO UČINKOVITOST

S pomočjo merjenja časa opravljanja posamezne naloge identificirajte priložnosti za konstantno izboljševanje. Za boljše razumevanje, kdo je kaj naredil in kdaj, poglejte zgodovino posamezne kartice, ki vam prikaže vso dogajanje povezano s posamezno nalogo.

OTHER SOLUTIONS

MANUFACTURING

The program enables the drawing up of detailed production standards, the automatic creation of work orders, the review of supplies of materials, semi-finished products, and products, the review of hours spent, the calculation of their own price of products, termination, and display of various analyzes.

PRODCUTION PLANNING

This module serves as a tool for managing production and enables more efficient management of manufacturing. It also increases the productivity of its key segments. Current work orders are downloaded directly from the VPro program, as well as components, inventories, and production codes are synchronized.

WHOLESALE

The wholesale solution enables the management of purchase and sales activities of materials or products. The solution is effectively adapted to the specificities of wholesale companies. Wholesale monitoring is enabled with a fully customizable analysis of inventories, price lists, material cards, orders, deliveries, and issues. This analysis is very helpful in your day-to-day business decisions.

CRM

Customer Relationship Management represents your competitive advantage in successfully establishing and maintaining relationships with potential and existing customers. The key to a CRM solution is that it provides an easy way to record all forms of communication that occur between your employees and your existing or potential customers.

iSupport

Visualize your processes, collaborate more effectively with each other, and identify opportunities for process improvements. PRO.4 iSupport gives you an up-to-date overview of project statuses and activities.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

• HRM
• WAGES
• TRAVEL ORDERS
• EVIDENCE OF WORKING HOURS

FINANCES AND SERVICES

• FAKTUIRANJE STORITEV
• FINANCE
• DAVČNA BLAGAJNA
• MATERIALNO POSLOVANJE

ANALYTICS

• MANAGER INFORMATION SYSTEM

RETAIL

This module offers retail invoicing for services with the function of cashier management and pricing. The centerpiece of the app is a retail invoice document of your sales items for known and unknown customers. Each individual customer can be processed with a user-friendly interface.

Slider