Analitika

MANAGERSKI INFORMACIJSKI SISTEM

SISTEMATIČNA KONTROLA POSLOVANJA

Program je namenjen vodstvu podjetja za pregled in sistemsko kontrolo nad poslovanjem in dejansko organizacijo podjetja. To je osnovni cilj razvoja sodobnih informacijskih sistemov.

INTEGRACIJA VSEH INFORMACIJSKIH SISTEMOV

Za potrebe top managementa je na voljo informacijska obdelava in zbiranje velike množice najrazličnejših podatkov in informacij iz različnih delov podjetja in okolja. Sistemska kontrola se začne na vrhu oz. v upravi podjetja; le-ta je osnovni uporabnik direktorskih analiz. Za svoje delo potrebuje dnevno ažurne informacije iz vseh delov podjetja, torej iz vseh informacijskih podsistemov.

ENOSTAVNO POSREDOVANJE INTERNIH INFORMACIJ

Direktorske analize v osnovi posredujejo poslovodstvu (managementu, odločevalcu) interne informacije (znotraj poslovnega sistema). Interne informacije so lahko iz področja računovodstva (pretekli in prihodnji podatki iz področja finančnega in stroškovnega računovodstvo), ali pa iz vseh ostalih področij v podjetju; prodaja, proizvodnja, razvoj, nabava, finance, kadri.

ZDRUŽEVANJE PODATKOV V VRTILNI TABELI

Uporabniku omogoča združevanje določenih podatkov (štetje, seštevanje), vrtanje v globino in izris grafov. Te analize zaenkrat še ne nastavljamo. Najprej moramo zagotoviti, prave podatke in pravo obliko analiz. To se bo zagotovilo v Excelu, šele nato ko potrdimo, da je analiza prava, točna jo nastavimo v pogledu vrtilne tabel skupaj z grafom.

ENOSTAVNI IZVOZI ANALIZ

S klikom na izvoz vseh analiz v Excel, sistem v Excel izvozi vse analize. Lahko pa izvozimo tudi le izbrane analize, ki jih potrebujemo, določimo parametre in kliknemo na gumb izvoz.

POPOLNA IN SPROTNA PODPORA STRANKAM

V primeru kakršnihkoli težav pri uporabi programa vam je vedno na voljo pomoč naših serviserjev. V program je vdelana tudi on-line pomoč do katere dostopamo hitro in enostavno s pritiskom tipke F1 na oknu kjer pomoč potrebujemo. V aplikacijo je vgrajena možnost prenosa najnovejših navodil z interneta.

NADGRADNJA KANBANA

Principe iz Kanbana smo nadgradili z opcijo časovnega planiranja projektov glede na časovni okvir projekta in obsega del za posamezne naloge znotraj projekta. Dodali smo komponento za poročanje o opravljenem delu na posameznih nalogah, kar je osnova za fakturiranje in obračun stroškov. Osnovni pogled Kanban table smo nadgradili še s koledarskim in Gantt pregledom nalog.

IZBOLJŠANA OBVEŠČENOST VPLETENIH DELEŽNIKOV

Deležnikom omogočite pravilno raven vidnosti in dostopa tudi takrat, kadar se vaš projekt razteza čez več projektnih ekip ali Kanban tabel. Povezovanje delovnih nalog vam omogoča delegiranje nalog med ekipami ali razdelitev nalog na nove table.

IZMERITE VAŠO UČINKOVITOST

S pomočjo merjenja časa opravljanja posamezne naloge identificirajte priložnosti za konstantno izboljševanje. Za boljše razumevanje, kdo je kaj naredil in kdaj, poglejte zgodovino posamezne kartice, ki vam prikaže vso dogajanje povezano s posamezno nalogo.

DRUGE REŠITVE

PROIZVODNJA

Program omogoča sestavljanje podrobnih proizvodnih normativov, avtomatko kreairanje delovnih nalogov, pregled zalog materialov, polizelkov in izdelkov, pregled porabljenih ur, izračun lastne cene izdelkov, termiranje in izpis raznih analiz.

PRO.4 PLANIRANJE PROIZVODNJE

Aplikacija služi kot pripomoček za vodenje naročniške in/ali serijske proizvodnje in omogoča učinkovitejše obvladovanje proizvodnje, ter povečanje produktivnosti njenih ključnih segmentov.

VELEPRODAJA

Program za veleprodajo je še posebej je primeren za razpršena podjetja, ki imajo več lokacij in kjer se podatki morajo na koncu dneva zbrati na eni lokaciji. V sklopu programa pa je pokrit tudi skladiščni del poslovanja.

PRO.4 CRM

Ključno za CRM rešitev je, da na enostaven način zagotavlja možnost beleženja vseh oblik komunikacij, do katerih pride med vašimi zaposlenimi in obstoječimi, ali potencialnimi strankami.

PRO.4 iPodpora

Vizualizirajte vaše procese, učinkoviteje sodelujte medsebojno in identificirajte priložnosti za izboljšave procesov. PRO.4 iPodpora vam zagotavlja vsakokratni pregled nad statusi in aktivnostmi na projektih.

KADROVSKO UPRAVLAJNJE

• HRM
• PLAČE
• POTNI NALOGI
• EDČ

FINANCE IN STORITVE

• FAKTUIRANJE STORITEV
• FINANCE
• DAVČNA BLAGAJNA
• MATERIALNO POSLOVANJE

ANALITIKA

• MANAGERSKI INFORMACIJSKI SISTEM

MALOPRODAJA

Program MALOPRODAJA vsebuje vse elemente za nemoteno odvijanje prodajnega procesa od naročil dobavitelju, prevzema blaga , prenosov blaga med centralo in trgovskimi lokacijami s pomočjo medskladiščnic, prejema blaga na konsignacijo.

Slider