Analitika

MENADŽERSKI INFORMACIONI SISTEM

SISTEMSKA KONTROLA POSLOVANJA

Program je namenjen menadžmentu preduzeća da pregleda i sistemski kontroliše poslovanje i organizaciju preduzeća. To je osnovni cilj razvoja savremenih informacionih sistema.

INTEGRACIJA SVIH INFORMACIONIH SISTEMA

Za potrebe najvišeg menadžmenta dostupna je obrada informacija i prikupljanje velikog broja različitih podataka i informacija iz različitih delova preduzeća i okruženja. Kontrola sistema počinje pri vrhu ili u upravi preduzeća. Za svoj rad potrebne su mu svakodnevno ažurirane informacije iz svih delova preduzeća, odnosno iz svih informacionih podsistema.

JEDNOSTAVNO POSREDOVANJE INTERNIH INFORMACIJA

Direktorske analize u osnovi pružaju interne informacije (u okviru poslovnog sistema) menadžmentu (menadžeru, donosiocu odluke). Interne informacije mogu biti iz oblasti računovodstva (prošli i budući podaci iz oblasti finansijskog računovodstva i računovodstva troškova), ili iz svih drugih oblasti u preduzeću: prodaja, proizvodnja, razvoj, nabavka, finansije, radnici.

KOMBINOVANJE PODATAKA U TABELI

Omogućava korisniku da kombinuje određene podatke (brojanje, dodavanje) i crtanje grafikona. Još uvek ne postavljamo ovu analizu. Prvo moramo pružiti prave podatke i pravi oblik analize. To će biti osigurano u programu Excel tek nakon što potvrdimo da je analiza tačna, postavili smo je tačno u pogledu izvedenih tabela zajedno sa grafikonom.

JEDNOSTAVNI IZVOZ ANALIZA

Klikom na izvoz svih analiza u Excel, sistem izvozi sve analize u Excel. Međutim, takođe možemo izvesti samo izabrane analize koje su nam potrebne, definisati parametre i kliknuti na dugme za izvoz.

POTPUNA PODRŠKA STRANKAMA

U slučaju bilo kakvih problema u korišćenju programa, pomoć naših servisera je uvek na raspolaganju. Program takođe uključuje pomoć na mreži, kojoj se može brzo i lako pristupiti pritiskom na taster F1 na prozoru gde nam je potrebna pomoć.

NADOGRADNJA KANBANA

Nadogradili smo principe iz Kanbana mogućnošću planiranja vremena projekata prema vremenskom okviru projekta i obimu poslova za pojedinačne zadatke u okviru projekta. Dodali smo komponentu za izveštavanje o obavljenom radu na pojedinačnim zadacima, koja je osnova za fakturisanje i obračun troškova. Osnovni prikaz Kanban table je nadograđen kalendarom i Gantovim pregledom zadataka.

BOLJA OBAVEŠTENOST UČESNIKA

Obezbedite zainteresovanim stranama pravi nivo vidljivosti i pristupa čak i kada vaš projekat obuhvata više projektnih timova ili Kanban tabele. Povezivanje radnih zadataka omogućava vam delegiranje zadataka između timova ili podelu zadataka u nove table.

MERENJE EFIKASNOSTI

Utvrdite mogućnosti za kontinuirano poboljšanje merenjem vremena potrebnog za izvršavanje pojedinačnog zadatka. Da biste bolje razumeli ko je šta i kada uradio, pogledajte istoriju svake kartice koja vam prikazuje sva dešavanja vezana za svaki zadatak.

DRUGA REŠENJA

PROIZVODNJA

Program omogućava sastavljanje detaljnih proizvodnih normativa, automatsko kreiranje radnih naloga, pregled zaliha materijala, poluproizvoda i proizvoda, pregled utrošenih sati, izračunavanje cena sopstvenih proizvoda, štampanje različitih analiza.

PRO.4 PLANIRANJE PROIZVODNJE

Aplikacija služi kao alat za upravljanje pojedinačnom i / ili serijskom proizvodnjom i omogućava efikasnije upravljanje proizvodnjom i povećanje produktivnosti svojih ključnih segmenata.

VELEPRODAJA

Veleprodajni program je posebno pogodan za preduzeća koja imaju više lokacija i gde se podaci moraju prikupljati na jednom mestu na kraju dana. Kao deo programa pokriven je i skladišni deo poslovanja.

PRO.4 CRM

Ključ CRM rešenja je taj što na jednostavan način pruža mogućnost zapisa svih oblika komunikacije koji se javljaju između vaših zaposlenih i postojećih ili potencijalnih kupaca.

PRO.4 iPodrška

Vizualizujte svoje procese, efikasnije sarađujte jedni s drugima i identifikujte mogućnosti za poboljšanja procesa. PRO.4 iPodrška vam pruža najnoviji pregled statusa projekata i aktivnosti.

KADROVSKO UPRAVLJANJE

• HRM
• PLATE
• PUTNI NALOZI
• ERV

FINANSIJE I USLUGE

• FAKTURISANJE USLUGA
• FINANSIJE
• BLAGAJNA
• MATERIJALNO POSLOVANJE

ANALITIKA

• MENADŽERSKI INFORMACIONI SISTEM

MALOPRODAJA

Program MALOPRODAJA sadrži sve elemente za nesmetano odvijanje prodajnog procesa od narudžbina dobavljača, prijema robe, prenosa robe između sedišta i maloprodajnih lokacija kroz među skladišta, prijema robe za konsignaciju.

Slider