CRM

Ključ CRM rešenja je taj što na jednostavan način pruža mogućnost zapisa svih oblika komunikacije koji se javljaju između vaših zaposlenih i postojećih ili potencijalnih kupaca.

PREDNOSTI

DETALJNO VOĐENJE EVIDENCIJE

Omogućava vam vođenje evidencije o kontaktnim podacima vaših poslovnih partnera i poslovnih kontakata (kupaca, potencijalnih kupaca, konkurenata, konsultanata, poznanika itd.).

JEDNOSTAVNO BELEŽENJE KONTAKTA

Omogućava jednostavan način beleženja svih oblika komunikacije (telefonski razgovori, e-mailovi, direktni sastanci, faks dokumenti) koji se javljaju između vaših zaposlenih i postojećih ili potencijalnih kupaca. U CRM rešenju, ovo se beleži u obliku interakcija koje zaposleni mogu da kreiraju ručno ili ih program automatski zapisuje.

PLANIRANJE AKTIVNOSTI

Moći ćete da planirate aktivnosti koje nameravate da sprovodite, dok se CRM brine o potpuno integrisanom rasporedu, koji prikazuje planirane aktivnosti za pojedinca ili grupu zaposlenih.

POVEĆANJE EFIKASNOSTI PRODAJE

Efikasno praćenje procesa prodaje i inspekcija prodajnog levka, kao i upravljanje raznim kampanjama marketinške komunikacije. CRM predstavlja vašu konkurentsku prednost u uspešnom uspostavljanju i održavanju odnosa sa potencijalnim i postojećim kupcima.

UPRAVLJANJE REKLAMACIJAMA I POVRATOM

Omogućava vam upravljanje postupcima reklamacija i efikasnije upravljanje postupcima povrata.

SISTEMATIČNOST I ORGANIZACIJA

Lako ćete izrađivati izveštaje i analize u vezi sa vašim interakcijama i mogućnostima prodaje

DRUGA REŠENJA

PROIZVODNJA

Program omogućava sastavljanje detaljnih proizvodnih normativa, automatsko kreiranje radnih naloga, pregled zaliha materijala, poluproizvoda i proizvoda, pregled utrošenih sati, izračunavanje cena sopstvenih proizvoda, štampanje različitih analiza.

PRO.4 PLANIRANJE PROIZVODNJE

Aplikacija služi kao alat za upravljanje pojedinačnom i / ili serijskom proizvodnjom i omogućava efikasnije upravljanje proizvodnjom i povećanje produktivnosti svojih ključnih segmenata.

VELEPRODAJA

Veleprodajni program je posebno pogodan za preduzeća koja imaju više lokacija i gde se podaci moraju prikupljati na jednom mestu na kraju dana. Kao deo programa pokriven je i skladišni deo poslovanja.

PRO.4 CRM

Ključ CRM rešenja je taj što na jednostavan način pruža mogućnost zapisa svih oblika komunikacije koji se javljaju između vaših zaposlenih i postojećih ili potencijalnih kupaca.

PRO.4 iPodrška

Vizualizujte svoje procese, efikasnije sarađujte jedni s drugima i identifikujte mogućnosti za poboljšanja procesa. PRO.4 iPodrška vam pruža najnoviji pregled statusa projekata i aktivnosti.

KADROVSKO UPRAVLJANJE

• HRM
• PLATE
• PUTNI NALOZI
• ERV

FINANSIJE I USLUGE

• FAKTURISANJE USLUGA
• FINANSIJE
• BLAGAJNA
• MATERIJALNO POSLOVANJE

ANALITIKA

• MENADŽERSKI INFORMACIONI SISTEM

MALOPRODAJA

Program MALOPRODAJA sadrži sve elemente za nesmetano odvijanje prodajnog procesa od narudžbina dobavljača, prijema robe, prenosa robe između sedišta i maloprodajnih lokacija kroz među skladišta, prijema robe za konsignaciju.

Slider