E-RAČUNI

Izdajte e-račune vašim kupcima. Uvozite primljene e-račune od vaših dobavljača zajedno sa skeniranim dokumentima. Automatizujte proces odobravanja ulazne dokumentacije, kao i izrade PDV prijave i knjiženja dokumentacije.

E-RAČUNI

IZDAJTE E-RAČUNE VAŠIM KUPCIMA

Jednostavan proces izdavanja e-računa.

Automatizacija prenosa računa do SEF-a.

Dodavanje specifikacija uz račun.

Sinhronizacija statusa sa SEF-a.

UVOZITE PRIMLJENE E-RAČUNE

Uvozite primljene e-račune od vaših dobavljača sa SEF-a (Sistem elektronskih faktura) zajedno sa skeniranim dokumentima.

Ažurirajte statuse primljenih računa na SEF-u.

ODOBRAVAJTE I PLAĆAJTE PRIMLJENE FAKTURE

Automatizujujte proces odobravanja računa i sinhronizaciju statusa sa SEF-om kao i  izradu PDV prijave i knjiženje dokumentacije u glavnu knjigu.

CELOKUPAN INFORMACIONI SISTEM

Celokupan sistem od magacina preko izdavanja elektronske fakture do obračuna PDV-a i knjigovodstva.

JEDNOSTAVAN PRISTUP

Pristup sistemu sa bilo kog kompjutera ili mobilnog telefona koji ima internet.

VIŠE OD 30 GODINA ISKUSTVA

Više od 30 godina iskustva u proizvodnji ERP rešenja ( celokupnih informacionih sistema). Budite u toku sa propisima i obezbedite podršku u radu.

DRUGA REŠENJA

PROIZVODNJA

Program omogućava sastavljanje detaljnih proizvodnih normativa, automatsko kreiranje radnih naloga, pregled zaliha materijala, poluproizvoda i proizvoda, pregled utrošenih sati, izračunavanje cena sopstvenih proizvoda, štampanje različitih analiza.

PRO.4 PLANIRANJE PROIZVODNJE

Aplikacija služi kao alat za upravljanje pojedinačnom i / ili serijskom proizvodnjom i omogućava efikasnije upravljanje proizvodnjom i povećanje produktivnosti svojih ključnih segmenata.

VELEPRODAJA

Veleprodajni program je posebno pogodan za preduzeća koja imaju više lokacija i gde se podaci moraju prikupljati na jednom mestu na kraju dana. Kao deo programa pokriven je i skladišni deo poslovanja.

PRO.4 CRM

Ključ CRM rešenja je taj što na jednostavan način pruža mogućnost zapisa svih oblika komunikacije koji se javljaju između vaših zaposlenih i postojećih ili potencijalnih kupaca.

PRO.4 iPodrška

Vizualizujte svoje procese, efikasnije sarađujte jedni s drugima i identifikujte mogućnosti za poboljšanja procesa. PRO.4 iPodrška vam pruža najnoviji pregled statusa projekata i aktivnosti.

KADROVSKO UPRAVLJANJE

• HRM
• PLATE
• PUTNI NALOZI
• ERV

FINANSIJE I USLUGE

• FAKTURISANJE USLUGA
• FINANSIJE
• BLAGAJNA
• MATERIJALNO POSLOVANJE

ANALITIKA

• MENADŽERSKI INFORMACIONI SISTEM

MALOPRODAJA

Program MALOPRODAJA sadrži sve elemente za nesmetano odvijanje prodajnog procesa od narudžbina dobavljača, prijema robe, prenosa robe između sedišta i maloprodajnih lokacija kroz među skladišta, prijema robe za konsignaciju.

Slider