iPodrška

PREDNOSTI

NAČIN RADA

Pruža jedinstven, konsolidovan pogled na posao koji omogućava timovima da lako pristupe i integrišu se jedni sa drugima na različitim lokacijama, operativnim sistemima i uređajima.

UZAJAMNA SARADNJA

Pruža kontaktnu tačku koja pomaže članovima tima da ostanu povezani i u toku bez obzira da li su u istoj prostoriji ili na različitim geografskim lokacijama.

PLANIRANJE I MONITORING RADA

Zadaci su vizuelno predstavljeni u obliku kartica. U red dodajte predstojeće zadatke i dajte im prioritet prema njihovoj važnosti. Uvek možete videti na kojim zadacima se trenutno radi, ko šta radi i šta i kada nešto treba uraditi.

INFORMACIJE O UČESNICIMA

Obezbedite zainteresovanim stranama pravi nivo vidljivosti i pristupa čak i kada vaš projekat obuhvata više projektnih timova ili Kanban tabele. Povezivanje radnih zadataka omogućava vam delegiranje zadataka između timova ili podelu zadataka u nove table.

MERENJE EFIKASNOSTI

Utvrdite mogućnosti za kontinuirano poboljšanje merenjem vremena potrebnog za izvršavanje pojedinačnog zadatka. Da biste bolje razumeli ko je šta i kada uradio, pogledajte istoriju svake kartice koja vam prikazuje sva dešavanja vezana za svaki zadatak.

NADOGRADNJA KANBANA

Nadogradili smo principe iz Kanbana mogućnošću planiranja vremena projekata prema vremenskom okviru projekta i obimu poslova za pojedinačne zadatke u okviru projekta. Dodali smo komponentu za izveštavanje o obavljenom radu na pojedinačnim zadacima, koja je osnova za fakturisanje i obračun troškova. Osnovni prikaz Kanban table je nadograđen kalendarom i Gantovim pregledom zadataka.

VIZUALIZACIJA RADNOG TOKA

Pratite kako rad prolazi kroz radni tok pomoću virtuelnih Kanban tabela. 

BOLJA OBAVEŠTENOST UČESNIKA

Obezbedite zainteresovanim stranama pravi nivo vidljivosti i pristupa čak i kada vaš projekat obuhvata više projektnih timova ili Kanban tabele. Povezivanje radnih zadataka omogućava vam delegiranje zadataka između timova ili podelu zadataka u nove table.

DRUGA REŠENJA

PROIZVODNJA

Program omogućava sastavljanje detaljnih proizvodnih normativa, automatsko kreiranje radnih naloga, pregled zaliha materijala, poluproizvoda i proizvoda, pregled utrošenih sati, izračunavanje cena sopstvenih proizvoda, štampanje različitih analiza.

PRO.4 PLANIRANJE PROIZVODNJE

Aplikacija služi kao alat za upravljanje pojedinačnom i / ili serijskom proizvodnjom i omogućava efikasnije upravljanje proizvodnjom i povećanje produktivnosti svojih ključnih segmenata.

VELEPRODAJA

Veleprodajni program je posebno pogodan za preduzeća koja imaju više lokacija i gde se podaci moraju prikupljati na jednom mestu na kraju dana. Kao deo programa pokriven je i skladišni deo poslovanja.

PRO.4 CRM

Ključ CRM rešenja je taj što na jednostavan način pruža mogućnost zapisa svih oblika komunikacije koji se javljaju između vaših zaposlenih i postojećih ili potencijalnih kupaca.

PRO.4 iPodrška

Vizualizujte svoje procese, efikasnije sarađujte jedni s drugima i identifikujte mogućnosti za poboljšanja procesa. PRO.4 iPodrška vam pruža najnoviji pregled statusa projekata i aktivnosti.

KADROVSKO UPRAVLJANJE

• HRM
• PLATE
• PUTNI NALOZI
• ERV

FINANSIJE I USLUGE

• FAKTURISANJE USLUGA
• FINANSIJE
• BLAGAJNA
• MATERIJALNO POSLOVANJE

ANALITIKA

• MENADŽERSKI INFORMACIONI SISTEM

MALOPRODAJA

Program MALOPRODAJA sadrži sve elemente za nesmetano odvijanje prodajnog procesa od narudžbina dobavljača, prijema robe, prenosa robe između sedišta i maloprodajnih lokacija kroz među skladišta, prijema robe za konsignaciju.

Slider