Uslovi poslovanja i zaštita ličnih podataka

1. PODACI O FIRMI

2. PRAVNA OBAVEŠTENJA

2.1 AUTORSKA PRAVA

Vlasnik web stranice i web domena www.pro-bit.biz (u daljem tekstu: veb lokacija) je PRO-BIT Beograd d.o.o. (u daljem tekstu PRO-BIT d.o.o.). Sadržaj, u najširem smislu (tekstovi, fotografije, skice, mape i planovi, audio-video zapisi, računarski programi), objavljen na web stranici, zasnovan je na Zakonu o autorskim i srodnim pravima, zaštićen autorskim pravima. Zabranjeno je svako kopiranje, kopiranje, umnožavanje i bilo kakva distribucija u komercijalne svrhe bez pismene dozvole kompanije PRO-BIT d.o.o. .

2.2 OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Informacije na web lokaciji su samo u informativne svrhe i preduzeće ne preuzima odgovornost za bilo kakve greške u sadržaju i tačnost i tačnost objavljenih podataka, koje su se mogle dogoditi zbog vremenskih nedoslednosti, grešaka u unosu ili drugih nepredvidivih uzroka. PRO-BIT d.o.o. niti je odgovoran za oblik i sadržaj podataka dobijenih putem hipertekstualnih veza koje nisu u vlasništvu PRO-BIT d.o.o. Svi podaci i informacije objavljeni na web lokaciji moraju se prethodno proveriti u preduzeću PRO-BIT d.o.o.

2.3 PROMENE I KORIŠĆENJE WEB STRANICE

PRO-BIT d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni, doda ili ukloni sadržaj objavljen na web lokaciji. To može učiniti u bilo koje vreme, na bilo koji način, delimično ili u potpunosti, iz bilo kog razloga i bez prethodne najave.

Upotreba web stranice smatra se pristankom posetioca web stranice da pristane na uslove poslovanja. Uslovi poslovanja važe za celu web stranicu i sve njene pojedinačne delove, kao što su odeljci i podstranice, ako za svaki deo nije izričito predviđeno. Svi korisnici koriste sav objavljeni sadržaj na sopstveni rizik.

3. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

3.1 OPŠTE INFORMACIJE

PRO-BIT d.o.o. prepoznaje važnost zaštite ličnih podataka regulisanih Uredbom GDPR 

U nastavku definišemo metode prikupljanja i obrade vaših ličnih podataka, svrhe u koje mere zaštite kojima ih štitimo, osobe sa kojima ih delimo, vreme zadržavanja ličnih podataka i vaša prava u vezi sa zaštitom lični podaci.

Ovi propisi se odnose na:

3.2 UPRAVLJANJE LIČNIM PODACIMA

Kao rukovalac ličnih podataka, PRO-BIT d.o.o. je odgovoran za obradu i čuvanje vaših ličnih podataka. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa korišćenjem Vaših ličnih podataka ili u vezi sa ostvarivanjem Vaših prava, kontaktirajte nas putem bilo kog od sledećih kontakata:

3.3 OBRADA LIČNIH PODATAKA

Prema GDPR-u, lični podaci označavaju svaku informaciju koja se odnosi na određenog pojedinca ili pojedince. PRO-BIT d.o.o. obrađuje vaše lične podatke samo na osnovu jasno izraženih namera i na bezbedan i transparentan način. Vaše lične podatke dobijamo kada nam ih dostavite (npr. korišćenjem našeg sajta, naručivanjem naših usluga, registracijom za naše događaje ili vebinare, upitima mail-om, telefonom ili pismenim putem na našu adresu ili na bilo koji drugi način pomoću dostavite nam svoje lične podatke). Ako dajete informacije u ime nekog drugog, morate se uveriti da su oni prethodno obavešteni i upoznati sa ovim obaveštenjem o privatnosti. Ako ste mlađi od 16 godina, navedite lične podatke samo ako imate dozvolu roditelja ili zakonskog zastupnika. Kako bi informacije bile ažurne, operater traži da nas obavestite o svim promenama vaših kontakt podataka.

3.3.1 Vrste ličnih podataka koje prikupljamo

PRO-BIT d.o.o. može, uz vaš pristanak, prikupiti sledeće podatke o vama ili vrste informacija:
PRO-BIT d.o.o. pažljivo štiti princip minimalne količine podataka predviđenih zakonom i stoga prikuplja samo one podatke koji su relevantni, relevantni i ograničeni na ono što je neophodno za svrhe za koje se obrađuju.

3.3.2 Pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka

PRO-BIT d.o.o. koristi i obrađuje vaše lične podatke u skladu sa GDPR-om. Kao kontrolor ličnih podataka, poštuje vašu privatnost i obavezuje se da pažljivo štiti sve stečene lične podatke i neće ih proslediti trećoj strani bez vašeg pristanka, niti ih koristiti u druge svrhe osim onih za koje su lični podaci preneti. Prenos ličnih podataka, koji su nam potrebni da bismo ispunili ugovor, je dobrovoljan. Upozoravamo vas da ako nam ne dostavite sve lične podatke koji su nam potrebni za obavljanje usluge koju nudimo (npr. zaključivanje ugovora, registracija za vebinar, itd.), nećemo biti u mogućnosti da pružimo takvu uslugu. Obavezno je dati samo one lične podatke koje prikupljamo na osnovu zahteva zakona. Davanje saglasnosti je uvek dobrovoljno i bez negativnih posledica. Upozoravamo vas da određene usluge (kao što su e-obaveštenja i prilagođavanje oglašavanja vašim potrebama) bez vaše saglasnosti ili nakon opoziva vaše saglasnosti, nećemo moći da garantujemo. Lični podaci koje je od vas prikupio kontrolor mogu se preneti trećim licima i mora se obezbediti da postoji pravni osnov za prenos (vaša izričita saglasnost ili zakonska odredba).

3.3.3 Svrha obrade

PRO-BIT d.o.o. obrađuje vaše podatke samo u posebne, eksplicitne i legitimne svrhe. Obavezujemo se da nećemo obrađivati vaše lične podatke na način koji nije kompatibilan sa svrhama definisanim GDPR-om. Svrhe u koje se vaši lični podaci mogu koristiti su definisane u nastavku. PRO-BIT d.o.o. može koristiti vaše lične podatke za jednu ili više definisanih svrha. Svrhe u koje ćemo koristiti vaše lične podatke su sledeće:
Imate pravo da u bilo kom trenutku otkažete bilo kakvu obradu vaših ličnih podataka na osnovu vašeg pristanka. Možete nas obavestiti o povlačenju saglasnosti na bilo kojoj od kontakt tačaka definisanih u odeljku 3.2.

3.4 ZAŠTITA VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Da bismo zaštitili vaše lične podatke, mi u PRO-BIT d.o.o. preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mere, uključujući naročito:
PRO-BIT d.o.o. štiti vaše lične podatke od nezakonite ili neovlašćene obrade i/ili pristupa, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Sve mere sprovodimo uzimajući u obzir naše tehnološke kapacitete (uključujući troškove sprovođenja određenih mera) i procenjujući uticaje na vašu privatnost. U slučaju otkrivanja povrede zaštite podataka o ličnosti, PRO-BIT d.o.o. bez odlaganja obavesti nadležni nadzorni organ. Nadležni nadzorni organ u Republici Srbiji je Poverenik za informacije. U slučaju sumnje na krivično delo, PRO-BIT d.o.o će prekršaje prijaviti i policiji i nadležnom javnom tužilaštvu. Ukoliko dođe do povrede zaštite podataka koja može dovesti do visokog rizika po prava i slobode pojedinaca, PRO-BIT d.o.o. će vas odmah obavestiti o takvom događaju.

3.5 VREME ČUVANJA LIČNIH PODATAKA

Period zadržavanja ličnih podataka zavisi od osnove i svrhe obrade svake kategorije ličnih podataka. Vaše lične podatke čuvamo u skladu sa važećim zakonom, naime:
Lični podaci će biti izbrisani, uništeni, blokirani ili anonimizovani nakon što je svrha obrade ispunjena, osim ako ne postoji drugi pravni osnov ili ako je to neophodno za potvrđivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva.

3.6 VAŠA PRAVA

Imate pravo da:
U pogledu ostvarivanja ovih prava, određeni izuzeci se odnose na zaštitu javnog interesa (npr. sprečavanje ili otkrivanje krivičnih dela), interesa kontrolora (npr. obezbeđenje zaštite poverljivosti) ili prava i sloboda drugih. Ako iskoristite bilo koje od ovih prava, operater će potvrditi da ispunjavate uslove i odgovoriti bez nepotrebnog odlaganja, ali najkasnije u roku od mesec dana. U složenim slučajevima ili po prijemu većeg broja zahteva, ovaj rok se može produžiti za još dva meseca, o čemu će vas operater obavestiti.