VELEPRODAJA

PREDNOSTI

JEDNOSTAVAN I JASAN KORISNIČKI INTERFEJS

Čitav sistem zasnovan je na modernom grafičkom interfejsu koji omogućava korisniku lak i intuitivan rad sa programom. Sve promene koje korisnik izvrši odmah su vidljive ostalim korisnicima, što omogućava brz i nesmetan protok informacija u svakodnevnom poslovanju.

MINIMALNO JEDNA KARTICA SA SERTIFIKATOM ZA JEDAN POSLOVNI PROSTOR

Kartica sa sertifikatom vezana je za firmu i za poslovni prostor u okviru firme što znači da ako firma ima više prostora mora imati i više kartica . Takođe može i u okviru jednog prostora ako ima više printera može da se to realizuje preko više kartica ili preko jedne kartice,

PFR PROCESSOR FISKALNIH RAČUNA

PFR processor fiskalnih računa ( koji može biti lokalni i virtuelni) potpisuje račune i šalje ih u poresku upravu a vezuje se karticom sa sertifikatom preko JID broja kartice. U svakom poslovnom prostoru mora postojati bar jedan LPFR ( lokalni processor fiskalnih računa) koji obezbeđuje štampu računa i kada ne postoji veza sa internetom.

NOVI NAČINI PLAĆANJA

Razlikuju se B2B promet sa preduzećima i B2C promet sa fizičkim licima. Kada se radi B2B promet sa preduzećima obavezno je navođenje identifikatora za PIB i samog PIB-a kupca. Postoji više načina plaćanja tj. pored postojećih dodata su još 3 načina plaćanja ( ukupno 6).

MOGUĆ JE PRENOS PODATAKA IZMEĐU RAZLIČITIH LOKACIJA

Prenos šifrarnika, cenovnika, naloga, međuskladišni prenosi.

NEZAVISNI DIZAJN IZVEŠTAJA

Umesto naloga za ispravku štampa se i fiskalizuje kopija računa refundacije koju kupac potpisuje. U novom sistemu fiskalizacije dnevni i mesečni izveštaji nisu neophodni da se štampaju.

NADOGRADNJA KANBANA

Nadogradili smo principe iz Kanbana mogućnošću planiranja vremena projekata prema vremenskom okviru projekta i obimu poslova za pojedinačne zadatke u okviru projekta. Dodali smo komponentu za izveštavanje o obavljenom radu na pojedinačnim zadacima, koja je osnova za fakturisanje i obračun troškova. Osnovni prikaz Kanban table je nadograđen kalendarom i Gantovim pregledom zadataka.

BOLJA OBAVEŠTENOST UČESNIKA

Obezbedite zainteresovanim stranama pravi nivo vidljivosti i pristupa čak i kada vaš projekat obuhvata više projektnih timova ili Kanban tabele. Povezivanje radnih zadataka omogućava vam delegiranje zadataka između timova ili podelu zadataka u nove table.

MERENJE EFIKASNOSTI

Utvrdite mogućnosti za kontinuirano poboljšanje merenjem vremena potrebnog za izvršavanje pojedinačnog zadatka. Da biste bolje razumeli ko je šta i kada uradio, pogledajte istoriju svake kartice koja vam prikazuje sva dešavanja vezana za svaki zadatak.

DRUGA REŠENJA

PROIZVODNJA

Program omogućava sastavljanje detaljnih proizvodnih normativa, automatsko kreiranje radnih naloga, pregled zaliha materijala, poluproizvoda i proizvoda, pregled utrošenih sati, izračunavanje cena sopstvenih proizvoda, štampanje različitih analiza.

PRO.4 PLANIRANJE PROIZVODNJE

Aplikacija služi kao alat za upravljanje pojedinačnom i / ili serijskom proizvodnjom i omogućava efikasnije upravljanje proizvodnjom i povećanje produktivnosti svojih ključnih segmenata.

VELEPRODAJA

Veleprodajni program je posebno pogodan za preduzeća koja imaju više lokacija i gde se podaci moraju prikupljati na jednom mestu na kraju dana. Kao deo programa pokriven je i skladišni deo poslovanja.

PRO.4 CRM

Ključ CRM rešenja je taj što na jednostavan način pruža mogućnost zapisa svih oblika komunikacije koji se javljaju između vaših zaposlenih i postojećih ili potencijalnih kupaca.

PRO.4 iPodrška

Vizualizujte svoje procese, efikasnije sarađujte jedni s drugima i identifikujte mogućnosti za poboljšanja procesa. PRO.4 iPodrška vam pruža najnoviji pregled statusa projekata i aktivnosti.

KADROVSKO UPRAVLJANJE

• HRM
• PLATE
• PUTNI NALOZI
• ERV

FINANSIJE I USLUGE

• FAKTURISANJE USLUGA
• FINANSIJE
• BLAGAJNA
• MATERIJALNO POSLOVANJE

ANALITIKA

• MENADŽERSKI INFORMACIONI SISTEM

MALOPRODAJA

Program MALOPRODAJA sadrži sve elemente za nesmetano odvijanje prodajnog procesa od narudžbina dobavljača, prijema robe, prenosa robe između sedišta i maloprodajnih lokacija kroz među skladišta, prijema robe za konsignaciju.

Slider