PRO-BIT ZA VELIKA PREDUZEĆA I ZAHTEVNIJE KORISNIKE

Pomažemo vam da automatizujete i digitalizujete poslovne procese našim softverskim rešenjima i poboljšavamo poslovnu efikasnost tako da se možete usredsrediti na svoju osnovnu delatnost, jer će vaši zaposleni uvek na vreme imati sve dokumente i informacije potrebne za svoj rad.

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

• Kadrovska evidencija
• Plate
• Putni nalozi
• ERV

FAKTURISANJE USLUGA

Olakšava vam izradu i upravljanje predračunima i računima. Pored brze i jednostavne izrade dokumenata, omogućava i jednostavnu pripremu e-računa. Podaci se prenose na PRO.4 FINANSIJE.

FINANSIJE

Pomoću softverskog rešenja PRO.4 FINANSIJE postići ćete bolje rezultate sa manje ručnog rada i dobiti izveštaje koje uprava zahteva od vas. Time ćete dobiti vreme koje ćete moći da posvetite većoj komunikaciji sa poslovnim partnerima.

BLAGAJNA

Aplikacija PRO.4 BLAGAJNA sadrži sve elemente za nesmetanu izradu računa na malo za usluge sa funkcijom upravljanja gotovinom i kreiranje cenovnika. Radi na vašem telefonu, tabletu ili računaru

MATERIJALNO POSLOVANJE

Omogućava vođenje količinskih i vrednosnih podataka o prijemu i izdavanju materijala ili artikala. Prijem povećava količinu i kalkulaciju nabavne cene pomoću dobavljačevih popusta i ostalih troškova.

PROIZVODNJA

Program omogućava sastavljanje detaljnih proizvodnih normativa, automatsko kreiranje radnih naloga, pregled zaliha materijala, poluproizvoda i proizvoda, pregled utrošenih sati, izračunavanje cena sopstvenih proizvoda, rada i ispis različitih analiza

MALOPRODAJA

Program MALOPRODAJA sadrži sve elemente za nesmetano odvijanje prodajnog procesa od narudžbina dobavljača, prijema robe, prenosa robe između sedišta i maloprodajnih lokacija kroz među skladišta, prijema robe za konsignaciju.

VELEPRODAJA

Veleprodajni program je posebno pogodan za preduzeća koja imaju više lokacija i gde se podaci moraju prikupljati na jednom mestu na kraju dana. Kao deo programa pokriven je i skladišni deo poslovanja.