RETAIL

BENEFITS

ENOSTAVEN IN PREGLEDEN UPORABNIŠKI VMESNIK

Celoten sistem je zasnovan na sodobnem grafičnem vmesniku, ki uporabniku omogoča enostavno in intuitivno delo s programom. Vse spremembe, ki jih vnese uporabnik so takoj vidne ostalim uporabnikom, kar omogoča hiter in nemoten pretok informacij pri vsakdanjem poslovanju.

POVEZAVE MED POSAMEZNIMI MODULI APLIKACIJE

Program VPRO je zasnovan na način, ki omogoča nemoten pretok podatkov med posameznimi deli podjetja. Vse spremembe v nabavnem delu so takoj vidne v prodajnem poslovanju in obratno. Na ta način lahko poslovanje poteka hitro, učinkovito in z minimalnimi stroški.

ENOSTAVNO KOPIRANJE ŽE OBSTOJEČIH DOKUMENTOV

Že ustvarjene podatke iz dokumenta lahko hitro skopiramo v nov dokument s svojo šifro. S tem nam ni potrebno vedno znova vnašati podobnih dokumentov, ampak skopiranega samo ustrezno prilagodimo. Novega partnerja ali artikel lahko v dodamo v šifrant neposredno iz dokumenta.

SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE IZJAV

Standardne izjave, ki se nahajajo na dokumentih enkrat vnesemo v šifrant izjav (izjave na domačih in tujih fakturah, dobropisih, bremepisih, predračunih in ostale splošne izjave), nato pa jih na dokumente dodajamo z enostavnim izborom iz šifranta neposredno iz okna dokumenta.

DOLOČITEV AVTOMATSKIH POPUSTOV ZA IZBRANE KUPCE

Kupcu lahko popust določimo že v šifrantu partnerjev in program ga bo predlagal na vsakem dokumentu, kjer ga je možno vnašati. Obstaja tudi dodatna možnost vnosa rabatnih pogodb za izbrane kupce. Dodatno lahko v šifrantu vsakemu partnerju določamo nabavne in prodajne pogoje.

KLASIFICIRANJE IZDELKOV

Izdelke in storitve lahko po želji uvrščamo v razrede, kar lahko koristno uporabimo pri spremembah cen ali pri izdelavi analiz.

AVTOMATSKI UVOZ TEČAJNIH LIST Z INTERNETA

Aktualne tečajne liste si lahko z interneta hitro in enostavno prenašamo neposredno v program in jih uporabljamo pri poslovanju v tujih valutah.

NATANČNO VODENJE IN SPREMLJANJE ZALOG

Vsakemu artiklu lahko vnesemo minimalno, signalno, maksimalno in optimalno količino zalog. Te program upošteva pri avtomatskem generiranju naročil dobaviteljem in raznih poslovnih analizah.

IZMERITE VAŠO UČINKOVITOST

S pomočjo merjenja časa opravljanja posamezne naloge identificirajte priložnosti za konstantno izboljševanje. Za boljše razumevanje, kdo je kaj naredil in kdaj, poglejte zgodovino posamezne kartice, ki vam prikaže vso dogajanje povezano s posamezno nalogo.

OTHER SOLUTIONS

MANUFACTURING

The program enables the drawing up of detailed production standards, the automatic creation of work orders, the review of supplies of materials, semi-finished products, and products, the review of hours spent, the calculation of their own price of products, termination, and display of various analyzes.

PRODCUTION PLANNING

This module serves as a tool for managing production and enables more efficient management of manufacturing. It also increases the productivity of its key segments. Current work orders are downloaded directly from the VPro program, as well as components, inventories, and production codes are synchronized.

WHOLESALE

The wholesale solution enables the management of purchase and sales activities of materials or products. The solution is effectively adapted to the specificities of wholesale companies. Wholesale monitoring is enabled with a fully customizable analysis of inventories, price lists, material cards, orders, deliveries, and issues. This analysis is very helpful in your day-to-day business decisions.

CRM

Customer Relationship Management represents your competitive advantage in successfully establishing and maintaining relationships with potential and existing customers. The key to a CRM solution is that it provides an easy way to record all forms of communication that occur between your employees and your existing or potential customers.

iSupport

Visualize your processes, collaborate more effectively with each other, and identify opportunities for process improvements. PRO.4 iSupport gives you an up-to-date overview of project statuses and activities.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

• HRM
• WAGES
• TRAVEL ORDERS
• EVIDENCE OF WORKING HOURS

FINANCES AND SERVICES

• FAKTUIRANJE STORITEV
• FINANCE
• DAVČNA BLAGAJNA
• MATERIALNO POSLOVANJE

ANALYTICS

• MANAGER INFORMATION SYSTEM

RETAIL

This module offers retail invoicing for services with the function of cashier management and pricing. The centerpiece of the app is a retail invoice document of your sales items for known and unknown customers. Each individual customer can be processed with a user-friendly interface.

Slider