MALOPRODAJA

PREDNOSTI

ENOSTAVEN IN PREGLEDEN UPORABNIŠKI VMESNIK

Celoten sistem je zasnovan na sodobnem grafičnem vmesniku, ki uporabniku omogoča enostavno in intuitivno delo s programom. Vse spremembe, ki jih vnese uporabnik so takoj vidne ostalim uporabnikom, kar omogoča hiter in nemoten pretok informacij pri vsakdanjem poslovanju.

POVEZAVE MED POSAMEZNIMI MODULI APLIKACIJE

Program VPRO je zasnovan na način, ki omogoča nemoten pretok podatkov med posameznimi deli podjetja. Vse spremembe v nabavnem delu so takoj vidne v prodajnem poslovanju in obratno. Na ta način lahko poslovanje poteka hitro, učinkovito in z minimalnimi stroški.

ENOSTAVNO KOPIRANJE ŽE OBSTOJEČIH DOKUMENTOV

Že ustvarjene podatke iz dokumenta lahko hitro skopiramo v nov dokument s svojo šifro. S tem nam ni potrebno vedno znova vnašati podobnih dokumentov, ampak skopiranega samo ustrezno prilagodimo. Novega partnerja ali artikel lahko v dodamo v šifrant neposredno iz dokumenta.

SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE IZJAV

Standardne izjave, ki se nahajajo na dokumentih enkrat vnesemo v šifrant izjav (izjave na domačih in tujih fakturah, dobropisih, bremepisih, predračunih in ostale splošne izjave), nato pa jih na dokumente dodajamo z enostavnim izborom iz šifranta neposredno iz okna dokumenta.

DOLOČITEV AVTOMATSKIH POPUSTOV ZA IZBRANE KUPCE

Kupcu lahko popust določimo že v šifrantu partnerjev in program ga bo predlagal na vsakem dokumentu, kjer ga je možno vnašati. Obstaja tudi dodatna možnost vnosa rabatnih pogodb za izbrane kupce. Dodatno lahko v šifrantu vsakemu partnerju določamo nabavne in prodajne pogoje.

KLASIFICIRANJE IZDELKOV

Izdelke in storitve lahko po želji uvrščamo v razrede, kar lahko koristno uporabimo pri spremembah cen ali pri izdelavi analiz.

AVTOMATSKI UVOZ TEČAJNIH LIST Z INTERNETA

Aktualne tečajne liste si lahko z interneta hitro in enostavno prenašamo neposredno v program in jih uporabljamo pri poslovanju v tujih valutah.

NATANČNO VODENJE IN SPREMLJANJE ZALOG

Vsakemu artiklu lahko vnesemo minimalno, signalno, maksimalno in optimalno količino zalog. Te program upošteva pri avtomatskem generiranju naročil dobaviteljem in raznih poslovnih analizah.

IZMERITE VAŠO UČINKOVITOST

S pomočjo merjenja časa opravljanja posamezne naloge identificirajte priložnosti za konstantno izboljševanje. Za boljše razumevanje, kdo je kaj naredil in kdaj, poglejte zgodovino posamezne kartice, ki vam prikaže vso dogajanje povezano s posamezno nalogo.

DRUGE REŠITVE

PROIZVODNJA

Program omogoča sestavljanje podrobnih proizvodnih normativov, avtomatko kreairanje delovnih nalogov, pregled zalog materialov, polizelkov in izdelkov, pregled porabljenih ur, izračun lastne cene izdelkov, termiranje in izpis raznih analiz.

PRO.4 PLANIRANJE PROIZVODNJE

Aplikacija služi kot pripomoček za vodenje naročniške in/ali serijske proizvodnje in omogoča učinkovitejše obvladovanje proizvodnje, ter povečanje produktivnosti njenih ključnih segmentov.

VELEPRODAJA

Program za veleprodajo je še posebej je primeren za razpršena podjetja, ki imajo več lokacij in kjer se podatki morajo na koncu dneva zbrati na eni lokaciji. V sklopu programa pa je pokrit tudi skladiščni del poslovanja.

PRO.4 CRM

Ključno za CRM rešitev je, da na enostaven način zagotavlja možnost beleženja vseh oblik komunikacij, do katerih pride med vašimi zaposlenimi in obstoječimi, ali potencialnimi strankami.

PRO.4 iPodpora

Vizualizirajte vaše procese, učinkoviteje sodelujte medsebojno in identificirajte priložnosti za izboljšave procesov. PRO.4 iPodpora vam zagotavlja vsakokratni pregled nad statusi in aktivnostmi na projektih.

KADROVSKO UPRAVLAJNJE

• HRM
• PLAČE
• POTNI NALOGI
• EDČ

FINANCE IN STORITVE

• FAKTUIRANJE STORITEV
• FINANCE
• DAVČNA BLAGAJNA
• MATERIALNO POSLOVANJE

ANALITIKA

• MANAGERSKI INFORMACIJSKI SISTEM

MALOPRODAJA

Program MALOPRODAJA vsebuje vse elemente za nemoteno odvijanje prodajnega procesa od naročil dobavitelju, prevzema blaga , prenosov blaga med centralo in trgovskimi lokacijami s pomočjo medskladiščnic, prejema blaga na konsignacijo.

Slider