Pro-bit za velika PODJETJA IN zahtevnejše uporabnike

Pomagamo vam, da z našimi programskimi rešitvami avtomatizirate in digitalizirate poslovne procese in izboljšate učinkovitost poslovanja, da se boste lahko posvetili vaši glavni dejavnosti, saj bodo vaši zaposleni vedno imeli pri roku vse dokumente in informacije, ki jih potrebujejo za svoje delo.

UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI

• Kadrovska evidenca
• Plače
• Potni nalogi
• EDČ

FAKTURIRANJE STORITEV

Olajša vam proces izdelave in vodenje predračunov in računov. Poleg hitre in enostavne izdelave dokumentov omogoča tudi enostavno pripravo e-računov. Podatki se prenašajo v PRO.4 FINANCE.

FINANCE

S programsko rešitvijo PRO.4 FINANCE boste z manj ročnega dela prišli do boljših rezultatov, in pregledov katere od vas zahteva vodstvo. In s tem boste pridobili na času, ki ga boste lahko posvetili večji komunikaciji s poslovni partnerji.

DAVČNA BLAGAJNA

Aplikacija PRO.4 DAVČNA BLAGAJNA vsebuje vse elemente za nemoteno izdelavo maloprodajnih računov za storitve s funkcijo vodenja blagajne ter izdelavo cenika. Deluje na telefonu, tablici ali računalniku.

MATERIALNO POSLOVANJE

Omogoča vodenje količinskih in vrednostnih podatkov o prejemih in izdajah materiala oziroma artiklov. Prevzem poveča količino in kalkulacijo nabavne cene preko dobaviteljevih popustov in ostalih stroškov.

PROIZVODNJA

Program omogoča sestavljanje podrobnih proizvodnih normativov, avtomatko kreiranje delovnih nalogov, pregled zalog materialov, polizdelkov in izdelkov, pregled porabljenih ur, izračun lastne cene izdelkov, treniranje in izpis raznih analiz.

MALOPRODAJA

Program MALOPRODAJA vsebuje vse elemente za nemoteno odvijanje prodajnega procesa od naročil dobavitelju, prevzema blaga , prenosov blaga med centralo in trgovskimi lokacijami s pomočjo medskladiščnic, prejema blaga na konsignacijo.

VELEPRODAJA

Program za veleprodajo je še posebej je primeren za razpršena podjetja, ki imajo več lokacij in kjer se podatki morajo na koncu dneva zbrati na eni lokaciji. V sklopu programa pa je pokrit tudi skladiščni del poslovanja.