Izjava o čuvanju ličnih podataka

Registracijom ovlašćujem PRO-BIT Beograd d.o.o. (u daljem tekstu PRO-BIT doo) obrada ličnih podataka prenetih u skladu sa Uredbom GDPR. Možete saznati više o uslovima poslovanja i zaštiti ličnih podataka ovde.